Så används Flödesmodellen!
Flödesmodellen används i många landsting! Läsa om hur man utvecklade IT-stöd för Flödesmodellen i Malfältens psykiatri; om hur landstinget i Blekinge presenterar data för sina verksamheter och om nyttan av Flödesmodellen i den skånska ögonsjukvården och i NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen (psykiatri). Dessa artiklar hittar du under Användning//Tillämpningar .