Analyser på gruppnivå/individnivå
Det är inte ovanligt att vårdförloppet för en enskild patient kan avvika markant från vad som är vanligt för patienter med det hälsoproblemet. Ovan har vi rört oss med frågeställningar som rört grupper av patienter. Men det är naturligtvis också viktigt att kunna följa en enskild patients väg genom vården, framförallt om det visar sig att avvikelserna från det förväntade är stora.

Det går att under pågående vårdåtagande sätta gränser i IT-systemet som gör att uppmärksamhetssignaler ges om förloppet verkar bli långt, att åtgärder upprepas eller vad man väljer att belysa. Genom att sådant sker löpande kan man snabbt koncentrera sig på att undersöka vad som hänt eller är på väg att hända.