Om webbplatsen
Syftet med denna webbplats är att samla kunskap och erfarenhet kring vårdflöden för att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet.

Drift och förvaltning

Denna webbplats driftas och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, avdelningen för Vård och omsorg.

Webbläsare

Denna webbpalts har designats så den visas bäst med webbläsare som Internet Explorer version 5.0 och däröver, samt Firefox.

Din webbläsare måste tillåta användning av javascript. Skrivbordsstorleken fungerar bäst om du väljer minst 1024*768 bildpunkter eller högre.

Ändra storlek på texten


Genom att använda +Större text och - Mindre text kan du anpassa storleken på texten så den passar dina behov.

Pdf-filer


För att kunna läsa pdf-filer måste du ha Acrobat reader installerat på din dator. Ladda hem Acrobat Reader på Adobes webbplats: Acrobat Reader.

Webbplatsens utformning


Har du frågor eller synpunkter på innehållet av webbplatsen, dess utformning och teknik, kontakta Sveriges Kommuner och Landsting via "Kontakt".