Ett verktyg
Flödesmodellen är ett verktyg för att styra och följa upp vårdens huvudprocesser, utvecklad i samverkan mellan landsting och regioner.

Modellen har använts för uppföljning av väntetider sedan 1996 och har därefter vidareutvecklats till en sammanhängande, nationell grundmodell och metod för att systematiskt fånga information om vårdflöden.

Webbplatsen www.flodesmodellen.se har som syfte att samla kunskap och erfarenhet kring vårdflöden för att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet. Det är också enkelt att ta del av information om Flödesmodellen för att förstå mer om den, vad den kan användas till, ta del av andra organisationer som använder modellen i sina verksamheter, se exempel på tillämpningar av modellen och få kontakt.