Tankar kring Flödesmodellen i Blekinge

Gilda Johansson, BlekingesjukhusetSjukhusdirektör Gilda Johansson, Blekingesjukhuset Karlshamn/Karlskrona berättar om sina erfarenheter av Flödesmodellen

Vad fick Dig intresserad och vad vet Du om Flödesmodellen?
Blekingesjukhuset har arbetet med Flödesmodellen aktivt sedan 2004 och i samband med att jag  tillträdde mitt arbete som sjukhusdirektör fick jag den introducerad. Modellen ger oss möjlighet att följa patientens väg genom sjukvårdssystemet och är ett utmärkt verksamhetsstöd. Man kan t ex mycket enkelt se hur lång tid det tar från patienten får en tid för behandling fram till tills behandlingsstart, med andra ord ser vi lätt om vi klarar den nationella Vårdgarantin. Detta och mycket annat vi kan få fram gjorde att jag blev intresserad av att anamma modellen.

Hur använder Du flödesmodellen ur ett ledningsperspektiv?
I första hand som ett verksamhetsstöd som ger möjligheter att leda och styra i olika nivåer inom organisationen. Även verksamhetsuppföljning på många olika sätt bl avseende inflöde av remisser, uppföljningen av tillgängligheten på Blekingesjukhuset men den ger mig också möjlighet att följa de interna ledtiderna.
Du nämnde Flödesmodellen som verksamhetsstöd, hur ser du på Flödesmodellen i kombination med DRG?

Flödesmodellen är ett komplement till DRG eller vise versa. Den ger oss möjlighet att följa kostnader för olika grupper. Inte minst är det av vikt ur samhällsekonomisk aspekt där vi med hjälp av Flödesmodellens ledtider kan följa processen. En konsekvens kan vara att om vi kan  korta våra väntetider våra mottagningar och behandlingar automatiskt genererar kortare sjukskrivningstider. Detta påverkar i sin tur hela Blekingesjukhusets effektivitet. Eftersom vi kan följa våra ledtider kan vi även bli mer kostnadseffektiva.

Vad är den stora nyttan med Flödesmodellen?
Att kunna följa upp verksamheten både i stort och smått, från möjligheten att följa varje enskild inkommande remiss samtidigt som man kan följa olika patient/sjukdomsgrupper. Inte minst att kunna se vilka anledningar våra patienter inte kommer till i tid.
Ger möjlighet att se på våra rutiner, allt från patientadministration till ekonomi, vilket ger oss möjlighet att göra förbättringar inom verksamheten då man ser hela processen.

Vilket råd skulle du ge andra sjukhusdirektörer som funderar på att använda Flödesmodellen?
Använd Flödesmodellen - det är ett utmärkt verksamhetsstöd. En av de stora vinsterna är att man gått igenom verksamhetens organisation och att man som ledare, på alla nivåer, får en möjlighet att följa både patientens väg och se på ledtider.  
Modellen ger oss även möjlighet att gå in och få mer förståelse för hur det ser ut i vårdprocessen. Rekommenderar att man använder sig av Flödesmodellen i sin verksamhet.
Ytterst viktigt är att man har ett bra presentationsverktyg som gör det möjligt att på ett enkelt sätt kunna använda sig av all information som "matas in" i sitt dagliga arbete. I vårt Landsting har vi den stora fördelen att använda oss av QlikView som är åtkomlig för samtliga medarbetare inom Landstinget Blekinge. Visualiseringen av Flödesmodellen har gjort analysmöjligheterna enklare och mer attraktiva.
Jag är imponerad och stolt över att vi kommit så långt och att modellen används. Fler verksamhetschefer bör dock använda det som ett ledningsverktyg och verksamhetsstöd.