Hur gör man?
bild8.jpgHur gör man när man inför Flödesmodellen i ett landsting eller en region? Hur förankrar man besluten? Vad krävs i form av information och utbildning?
Och hur förvaltar man Flödesmodellen?

 


 

 

En checklista vid införande är alltid ett bra utgångsläge.