Användningsområden
bild6.jpgFör att leda och styra en verksamhet måste man veta hur den ser ut!

Med Flödesmodellen tydliggörs vilka tjänster som efterfrågas och vilka behov som behöver mötas. Man kan följa efterfrågan över tid, se vilka delar av verksamheten som fungerar bra, vilka som har svårt att möta efterfrågan och vad som behöver utvecklas och förbättras.


Flödesmodellen är ett viktigt redskap för att styra vården. Det finns många fler - en del beskrivs under Verktyg!

Med en systematisk registrering och datafångst utifrån Flödesmodellens väldefinierade mätpunkter blir vården jämförbar, såväl inom en verksamhet, som mellan olika verksamheter, lokalt, regionalt och nationellt. Under Tillämpningar ges några exempel!

Den som arbetar direkt i vården får ett bättre underlag för att planera insatser för sina patienter och följa upp resultaten av genomförda åtgärder.

Medborgare och patienter kan själva se väntetider och tillgänglighet - en grund för att ställa krav på vården.

Framtidsvisionen är att god kunskap om vårdens flöden och processer ger grund för ständiga förbättringar - av tillgänglighet, vårdkvalitet, effektivitet och patientsäkerhet!