Genomföra planerade vårdåtgärder
Steg 5
Genomförandet av vården kan ske på minuten eller utsträckt över månader och år. Till grund för genomförandet ligger den gemensamt överenskomna planen, som successivt utvecklas, genomförs och utvärderas - i dialog mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7