Flödesmodellens historia Skriv ut E-post
Ulf Hallgårde, Region Skåne beskriver Flödesmodellens tillblivelse.
Mer generell modell för medicinska processen
I mitten av 1990 talet kom debatten om tillgängligheten i vården igång på allvar.
Det visade sig att man inte visste säkert vad man menade med ”köer och väntetider”

Ett projekt i samverkan mellan dåvarande Landstingsförbundet (idag Sveriges Kommuner och Landsting) och Södra samverkansnämnden drogs igång 1996 för att klara ut begreppen.

Jag ingick i denna arbetsgrupp och föreslog då att en mer generell modell över den medicinska processen skulle användas. Vi skulle inte bara hitta ett verktyg för köer och väntetider utan ett beskrivningssätt som gjorde det möjligt att visa vad vi gjorde i vården på ett bättre sätt en bara pinnstatistik på besök och diagnoser.
Den klassiska medicinska beslutsmodellen består av tre steg
Diagnos - att komma fram till vad det är patienten lider av.
Prognos
- att fastställa vad det betyder.
Terapi - att försöka ändra på prognosen till det bättre genom behandling.

historia_flodesmodellen.jpg
När vi försökte spåra detta i verkligheten fann vi att det finns en inledande fas innan patienten kommer igång och blir undersökt och en uppföljande/avslutande fas.