Terminologier och begreppssystem Skriv ut E-post
För att göra information användbar måste den uttryckas på ett språk som kan förstås av dem som mottar den. Terminologier är överenskomna benämningar på fenomen (begrepp) inom ett avgränsat fackområde. Olika branscher och professioner har sina egna terminologier. Inom hälso- och sjukvården pågår ett omfattande arbete med att standardisera användningen av begrepp och termer - här beskrivs några av dessa.