Väntetider i Vården Skriv ut E-post

En ökad tillgänglighet - utmaningen för svensk hälso- och sjukvård

Jämförelser visar att svensk hälso- och sjukvård presterar väl jämfört med andra länder. Svensk hälso- och sjukvårdslag ställer stora krav på information till och inflytande för patienten vad gäller val av behandlingsalternativ. Samtliga landsting och regioner har också anslutit sig till rekommendationen om patientens möjlighet att välja vårdgivare.

Förväntningarna på hälso- och sjukvårdens kvalitet och service är stora och inte minst gäller detta vårdens tillgänglighet. Problem med att komma i kontakt med vården och långa väntetider till planerade besök och behandling har under senare år lyfts fram som de förhållanden som befolkningen är mest kritisk till.

För att komma till rätta med dessa brister krävs olika typer av insatser på olika nivåer och inom olika områden. En grundläggande förutsättning för att det ska vara möjligt att aktivt åtgärda de nuvarande väntetidsproblemen i sjukvården är att öppet redovisa information om aktuella väntetider och väntetidslägefinns tillgänglig och kan användas som underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete (se mer på www.vantetider.se).

Nedanstående mätmodell stödjer uppföljning av tillgängligheten enligt den utvidgade vårdgarantireformens utfästelser.
basmodell.jpg

www.vantetider.se tillhandahåller uppgifter om och följer telefontillgänglighet och väntetider till besök, undersökningar och behandlingar avseende ett urval av diagnoser och åtgärdsområden. Uppgifterna kommer från rapportörer och patientadministrativa system. Samtliga landsting/regioner deltar.