Bilaga 1 Skriv ut E-post

Strukturer

Avhopp från projektgrupper resulterade i kompetensförluster.

Projektgruppen ansågs ha fjärmat sig från den kliniska miljön och har börjat använda ett svårt sätt att uttrycka sig.

Teknologier

Svårt att integrera flödesmodellen i existerande patientadministrativa system.

Bristande tillgång på datorer.

Svårigheter att komma åt data.

Inkonsekvenser i dataregistrering

Svårigheter att samordna flödesmodellen med andra tekniska system.

Brister i informationen om flödena.