Att implementera Flödesmodellen Skriv ut E-post
Hösten 2002 inleddes ett nätverksarbete, samordnat av Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med tolv olika projekt i tio landsting. Alla hade gemensamt att de på olika sätt skulle introducera flödesmodellen. Vissa, som Region Skåne och Landstinget Blekinge, hade redan kommit en bra bit på väg. Andra började från noll.

Sex av dessa projekt följdes av forskare från Linköpings universitet. Fokus var på följa de lokala processerna och försöka förstå vilka mekanismer som stöder det nödvändiga förändringsarbetet att införa flödesmodellen. Framför allt har man studerat vilka utmaningar de lokala projektgrupperna mötte.

Grupperna mötte tvivel på nyttan med att införa modellen, särskilt som man hade fullt upp med andra åtaganden. IT-systemen stödde inte så att man på ett enkelt sätt kunde fånga och ställa samman de uppgifter som flödesmodellen krävde.

Forskarna analyserade projekten utifrån åtta olika perspektiv. Alla perspektiven är relaterade till varande.

(Fig 1 - Analytisk ansats)

I Bilaga 1 summerar vi kort det empiriska underlaget, sorterat efter perspektiven i figuren.