Ges vården i rimlig tid? Skriv ut E-post
I vårdprocessen är alla beslut och åtgärder tidssatta. Det är alltså enkelt att följa kalendertid mellan beslut och åtgärd. Genom att noteringar görs om patientens självvalda väntan får man också ett mått på om vården är patientfokuserad i detta avseende.

Hur rimlig tiden är kan ju avgöras genom att man jämför med nationella vårdgarantierna eller med lokala målsättningar.