Är vården jämlik Skriv ut E-post
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. 

Bl a innebär detta att om patienten skulle ha nytta av insatserna så ska inte dennes bostadsort, kön eller ålder leda till att åtgärderna inte sätts in.

Genom att följa hur vården hänvisar patienter utifrån bostadsort, kön och ålder, vilka man gör vårdåtaganden för samt vilka insatser som sätts in under åtagandet så får man också en bild av vårdens jämlikhet.

Ett annat exempel är att tidpunkterna för när åtgärder ska göras kan anpassas till patientens kalender.