Är vården effektiv? Skriv ut E-post
Detta innebär att tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.

Genom att granska flödet för en enskild patient så får man uppgifter om hur patientens tillstånd har förändrats över tid samt vilka åtgärder som satts in däremellan. Genom att åtgärderna kan kostnadsberäknas går det att ställa samman en kostnad per patient (KPP). Denna kostnad per patient kan då relateras till syftet med vården.

Är det att se till att patienten är smärtfri fram till denne avlider, är det att åstadkomma förbättringar i rörlighet eller att komma till rätt med en fobi så kan kostnader relateras till detta. Kostnaderna kan ställas samman för patientgrupper och jämföras med motsvarande vid andra vårdenheter.