Är vården patientfokuserad? Skriv ut E-post
Vården ska ges med respekt och lyhördhet för patientens specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa ska vägas in i de kliniska besluten.

En aspekt av detta kan vara att det finns flera behandlingar som är likvärdiga vad avser resultat och kostnader. Har då patienten fått påverka vilket det slutliga valet blir?