Vårdkontakter Skriv ut E-post
Vad är det för data som behövs för att beskriva en vårdkontakt?

Grovt ska data berätta om
  • Vem är patienten? (namn, kön, ålder, adress)
  • Av vilket skäl har patienten vårdkontakten (hälsoproblem)
  • Vad görs (åtgärder)
  • Vem utför åtgärderna
  • När sker kontakten
  • Var sker kontakten
  • Vilken typ av kontakt är det (fysiskt möte, e-post med mera)
  • Vad beslutas om fortsatt vård
I allt väsentligt är det samma typ av information som registreras i en modern bilverkstad. I avsnittet om verktyg ges exempel på hur man på ett enhetligt och strukturerat sätt kan fånga data med hjälp av standarder och klassifikationer. Mycket av informationen registreras automatiskt och det blir i framtiden allt mer på det sättet. Modern IT som är byggd efter standarder kommer att medföra att information kan hämtas ur olika system och paras ihop till de beskrivningar man önskar.