Patienters väg genom vården - exempel Skriv ut E-post
Patienters väg genom vården kan se väldigt olika ut! Flödesmodellen anger ett generellt mönster för att fånga information om dessa olika vägar på ett enhetligt sätt.

För att konkret förklara hur Flödesmodellen fungerar ges här några exempel. Det är fiktiva berättelser om några patienters väg genom vården, baserade på erfarenheter från verkligheten. De beskriver inte "rätt eller fel" - däremot vilka beslutspunkter och aktiviteter som måste gås igenom i en vårdprocess, oavsett om den är kort eller lång eller vilken typ av hälsoproblem den gäller. 

Snabba flöden i primärvården >>

Harrys knä >> flodesmodellen.jpg