Andra modeller Skriv ut E-post
Här kommer en beskrivning av processmodeller inom vårdsektorn: ContSys, SAMBA m fl