Verksamhetsutveckling Skriv ut E-post
Nationella Kvalitetsregister är en guldgruva för lärande och snabba förbättringar. Dessa nationella Kvalitetsregister har vuxit fram i samarbete mellan professionerna, sjukvårdshuvudmännen och myndigheten. Användarna på kliniker och vårdenheter har fått huvudansvaret för att skapa de system som behövs för att ta reda på hur det går för patienterna (ansvarig Sveriges Kommuner och Landsting).

Uppgifter som registreras är dock ofta bristfälliga eller saknas vilket medför sämre patientsäkerhet samt svårigheter att göra beskrivningar och analyser. Detta sätter fokus på ledningens förmåga att se till att alla syskonprocesser finns i drift samt att entusiasmera medarbetarna till att bidra med korrekta data.

Kvalitets- och utvecklingsarbete i all verksamhet kräver engagemang, insikt, kunskap och inte minst förmåga att på alla nivåer i en organisation gå från ord till handling. En viktig uppgift för Sveriges Kommuner och Landsting är att stödja medlemmarna i deras arbete med att utveckla och förbättra sin verksamhet.