IT i vård och omsorg Skriv ut E-post
När informationsteknologin (IT) i vården utvecklas blir behovet av enhetliga begrepp och termer för att beskriva vårdens innehåll och resultat påtagligt. Datorer kan inte "prata" med varandra om de inte har samma språk. Ska datorer ha samma språk måste också personal och patienter ha samma språk. Detta har under åren lyfts fram i många sammanhang, nu senast i det utredningsarbete som kallas InfoVU och som letts av Socialstyrelsen.

En gemensam nationell IT-strategi inom hälso- och sjukvård med syfte bl. a. att bygga den grund som behövs för att den potential som finns i fungerande IT-system kan tas till vara. Strategin lades fram i mars 2006 som ett resultat av ett samarbete mellan Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink.

Socialstyrelsen har med utgångspunkt från IT-strategin nu ansvar för att driva ett projekt som ska föreslå en gemensam informationsstruktur för hälso- och sjukvården, ett arbete som beräknas slutföras år 2009. Här finns mer information om NI!

Inom Sveriges Kommuner och Landsting har ett särskilt beställarfunktion upprättats med syfte att påskynda utvecklingen av gemensamma lösningar som ska underlätta genomförandet av IT-strategin. Landstingen skjuter till ekonomiska resurser för att göra detta möjligt.

Inom Sveriges Kommuner och Landsting pågår också intensivt informationsarbete i avsikt att få kommunerna delaktiga i genomförandet av IT-strategin.