Sekundärklassifikationer Skriv ut E-post
Med sekundärklassifikationer avses att de primära klassifikationerna grupperas samman för att ge verktyg för uppföljning som kan användas i särskilda sammanhang, t ex för att beskriva resursförbrukning.

Det finns många exempel på sådana tekniker för grupperingar av data. I Sverige mest använda kallas Nord-DRG och utvecklas och förvaltas i samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (Centrum för Patientklassificering - patientregistret, CPK-PAR, vid Socialstyrelsen ).

Nord-DRG används i samtliga skandinaviska läner. DRG står för Diagnostic Related Groups.