Socialstyrelsens termbank Skriv ut E-post
Socialstyrelsen ska också normera respektive rekommendera användningen av begrepp och termer som har betydelse för att skydda den enskilda människan, för verksamhetsuppföljning och planering samt för insamling av hälsodata, kvalitetsdata m.m. Terminologiarbetet innebär bl.a. nationell och internationell samordning, begreppsanalys och förvaltning av Termbanken.


Socialstyrelsens termbank finns här!