SNOMED CT Skriv ut E-post
För en god och säker vård är det nödvändigt att information som kommuniceras mellan människor (patienter, brukare och vård- och omsorgspersonal), till datorer och mellan datorer är enhetlig och entydig och att sammanhang och innehåll inte går förlorat i kommunikationen. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att förbereda ett svenskt engagemang i den fortsatta utvecklingen av begreppssystemet SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms).