KVÅ Skriv ut E-post
Klassifikation av VårdÅtgärder (KVÅ) är en gemensam klassifikation för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

KVÅ innehåller åtgärder både från Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) och ett antal nytillkomna KVÅ-åtgärder, vilka ersätter den så kallade temporära åtgärdslistan (TÅL).

KVÅ är obligatorisk fr o m 1 januari 2007.

Socialstyrelsen beskriver mer ingående om och tillhandahåller Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ på sin webbplats.