ICF Skriv ut E-post

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Flera landsting, sjukhus, kliniker och privata vårdgivare har börjat att använda WHOs International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF).

ICF ingår i WHOs Family of International Classifications med det uttalade syftet att dels komplettera sjukdomsklassifikationen ICD, dels tillhandahålla ett tvärprofessionellt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd för att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom vård- och omsorgspersonal, forskare, politiker och allmänhet.

ICF kan också användas som utgångspunkt för gemensamma termer och begrepp vid införande av elektroniska journalsystem.

Under 2006 genomförde Socialstyrelsen en förstudie kring detta - ICF - en grund för tvärprofessionell journaldokumentation

En svensk versionen av ICF finns hos Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum.