ICD 10 Skriv ut E-post
På Socialstyrelsen finns den svenska versionen av den internationella sjukdomsklassifikationen, International Classification of Diseases (ICD). ICD 10 är en s.k. primärklassifikation. Denna har funnits i cirka hundra år och har reviderats tio gånger under denna tid. Numera är den en allmänt accepterad standard för klassificering av sjukdomar och är en statistisk klassifikation, dvs. ett system för att på ett meningsfullt sätt gruppera sjukdomar och dödsorsaker för översiktliga statistiska sammanställningar och analyser.

Den nu gällande versionen fastställdes av World Health Assembly år 1990 och har titeln International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10).

På svenska, nu gällande ICD-10, heter Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97).