Klassifikationer och kodverk Skriv ut E-post
Socialstyrelsen är hållare av ett stort antal register som beskriver befolkningens utnyttjande av hälso- och sjukvård, dödsorsaker med mera. Även internationellt vill man kunna beskriva och jämföra hälsa och hälso- och sjukvård. WHO (Världshälsoorganisationen) spelar här en viktig roll som källa och normgivare för hur hälso- och sjukvård ska beskrivas.

Här beskrivs några av de viktigaste klassifikationerna inom hälso- och sjukvårdsområdet.