Genomföra planerade aktiviteter Skriv ut E-post
Genomförandet av vården kan ske på minuten eller utsträckt över månader och år. Till grund för genomförandet ligger den gemensamt överenskomna planen, som successivt utvecklas, genomförs och utvärderas – i dialog mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.