Planera genomförande av aktiviteter Skriv ut E-post
Så snart man beslutat sig för att göra något måste man planera för genomförandet av beslutet. Det kan innebära att hitta en tillgänglig tid i tidsbokningssystemet och skicka en kallelse, eller att upprätta en plan för den kommande vården. Planen kan finnas i huvudet på en läkare eller annan vårdpersonal, nedskriven i en pappersjournal eller inlagd i ett IT-stöd för vårdplanering. Det viktiga är att vård alltid måste ske utifrån välgrundade bedömningar – aldrig planlöst!