Modellen steg för steg Skriv ut E-post
Patientens väg genom vården

Vård kan se väldigt olika ut! En vårdprocess kan vara mycket kort - kanske bara några minuter eller timmar - eller pågå i månader och år. Vård kan handla om begränsade problem och frågeställningar - eller om hela människan, bokstavligen om liv eller död. Trots olikheter ifråga om problemområde, resursbehov, tidsåtgång och tidsutdräkt, krav på kompetens o s v kan man i de allra flesta vårdprocesser hitta gemensamma mönster. Vård innebär alltid en relation mellan den som mottager vården och den som utför. Patientens delaktighet och medverkan är viktig i varje steg. Förutsättningarna för detta kan variera, men patienten måste alltid mötas med respekt och värdighet.

Steg för steg...


Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7