Goda exempel Skriv ut E-post
Flödesmodellen - patientens väg genom vården - har sedan starten 1996 införts i antal landsting och regioner. Här ges exempel på hur man använt Flödesmodellen, vilka erfarenheter man gjort och vilken nytta man haft av att använda modellen.