Vårdflödet för nybörjaren Skriv ut E-post
Du står och betraktar en bäck om våren som slingrar sig fram mot lägre områden. Du ser virvlar, vatten som väjer för stenar, områden där det verkar alldeles stilla. Du kan själv påverka bäckens flöde genom att sätta ner ett föremål, t ex en spade. Någon har kanske byggt en damm längre upp och beslutar sig för att stänga luckan. Bäcken minskar till en rännil men ovanför dammen blir det en sjö.

Patientens väg genom vården kan också ses som ett flöde, med många sätt ta sig mot slutmålet. Vårdflödet och Flödesmodellen är alltså en metafor för "patientens väg genom vården".

Svensk hälso- och sjukvård har i ett internationellt perspektiv mycket hög standard. Medborgarna får bra sjukvård till rimliga kostnader. Ett av problemen är dock tillgängligheten.

Vår modell bygger på att det finns ett antal "dammluckor" i vårdprocessen. Luckor som sätts upp av hälso- och sjukvården i avsikt att styra flödet från början till slut. Om det blir obalanser mellan in- och utflöden bildas "sjöar". I vården kan detta innebära bristande tillgänglighet, man får vänta.

Genom att beskriva vad som behöver göras för att en patient ska släppas igenom en lucka kan man koncentrera sig på att finslipa rutiner så att detta går så lätt som möjligt. All personal har i det här sammanhanget betydelse. Är inte operationssalen rengjord så går det inte att genomföra den planerade operationen. Lyckas man inte få ihop operationsteamet går det inte heller, och om patienten inte är ordentligt förberedd (t ex fastande) kan man tvingas ställa den. Och så vidare.