Flödesmodellens RIV-specifikation Skriv ut E-post
Vill du veta mer om hur Flödesmodellen kan användas i praktiken, t ex i datasystem? Vilken information man kan fånga i vårdprocessen, med hjälp av Flödesmodellens processteg och mätpunkter? Under 2006-2007 gjordes specifikation av informationsinnehållet i Flödesmodellen, som finns redovisad i en sk RIV-specifikation (Regelverk för Interoperabilitet i Vården). Du kan ladda ner denna specifikation här: riv_fldet_2_1_071025