Framställa vårdbegäran Skriv ut E-post

Någon uppfattar ett hälsoproblem (eller en risk att ett problem ska uppstå) och beslutar att begära vård.

Det kan vara en medborgare som känner sig krasslig, en mamma som oroar sig för sitt barn eller en förbipasserande som ser någon falla ihop på gatan.

Det kan också vara någon som arbetar inom hälso- och sjukvården som tar detta beslut, t ex en distriktssköterska eller en allmänläkare.

Man framställer en vårdbegäran av något slag - genom en remiss, ett telefonsamtal eller ett personligt besök - riktad till någon som tillhandahåller vård, t ex en vårdcentral, en sjukhusmottagning eller SOS Alarm;Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7