Bedöma vårdbegäran Skriv ut E-post
Steg 2
Vårdbegäran bedöms av mottagaren
Gäller den ett hälsoproblem som man har förutsättningar att göra något åt? Kan man erbjuda de insatser som efterfrågas? Ryms det inom det uppdrag man har?

Bedömningen av vårdbegäran resulterar i att man antingen gör ett vårdåtagande eller hänvisar vårdbegäran någon annan stans. Ibland behöver man få vård-begäran kompletterad innan man kan ta ställning.Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7