Snabba flöden i primärvården! Skriv ut E-post
Många vårdprocesser är korta och snabba! Här beskrivs ett exempel från primärvården, där en patient med akuta besvär söker vård och får behandling inom loppet av några timmar.
A. Vårdbegäran in, vårdåtagande, planering av undersökning samt bokning av resurser
En 20-årig kvinna ringer klockan 09.20 till vårdcentralen och samtalet tas emot av en mottagningssköterska.
Kvinnan framställer sin vårdbegäran genom att berätta att hon måste kissa ofta och att det svider när hon gör det. Senaste dygnet har besvären ökat. (kontaktorsak K01 (KKO)).

Sköterskan tar på datorn fram översikten över de vårdåtaganden som finns vid vårdcentralen och vid andra sjukvårdenheter. Det visar sig att patienten inte har några pågående vårdåtagande men hade ett för åtta veckor sedan vid jourcentralen, för samma kontaktorsak och med diagnos cystit ( N30-P (KSH97-P)).

Sköterskan ställer ett antal frågor i avsikt att ytterligare kunna bedöma hälsoproblemet och avgöra vårdbehovet men finner inget som ändrar bedömningen.

Sköterskan registrerar kontaktorsak smärta, sveda vid vattenkastning (K01 (KKO) och hon bedömer att en läkarkonsultation behövs. Läkartid bokas elektroniskt till klockan 15.00 samma dag. Detta innebär att receptionen samtidigt får denna information i datorn. Kvinnan uppmanas att lämna urinprov 14.45 på vårdcentralen innan läkarbesöket (teststicka). Sköterskan skriver en elektronisk remiss till provtagningsenheten på vårdcentralen.

Vårdbegäran tilldelas automatiskt ett id-nummer, vårdåtagandet likaså. Denna information följer remissen till provtagningsenheten. Allt detta sker vid ett och samma telefonsamtal.