Aktuellt
Flödesmodellen i Norrbottens Läns Landsting Skriv ut E-post

Norrbottens läns landsting ansökte om deltagande i det nationella projektet i slutet av 2002. När projektplanen godkänts och Norrbotten blev ett av tio landsting som i projektform skulle testa och utveckla modellen i befintligt IT-stöd, startade arbetet med att bygga in processmodellen i de registreringar som redan gjordes i det patientadministrativa stödet VAS. VAS som är ett heltäckande system där alla landstingets inrättningar ingår och där allt patientarbete planeras och dokumenteras skapade en unik situation för projektet. Det innebar en möjlighet att följa hela vårdepisoder i landstinget oavsett var patienten befann sig. Målsättningen var att kunna starta vårdepisoder i primärvård exempelvis och sedan använda den i alla vårdkontakter som berörde ett och samma hälsoproblem oavsett var inom landstinget vårdkontakten planerades eller genomfördes.

Läs mer...
 
Tankar kring Flödesmodellen i Blekinge Skriv ut E-post

Gilda Johansson, BlekingesjukhusetSjukhusdirektör Gilda Johansson, Blekingesjukhuset Karlshamn/Karlskrona berättar om sina erfarenheter av Flödesmodellen

Vad fick Dig intresserad och vad vet Du om Flödesmodellen?
Blekingesjukhuset har arbetet med Flödesmodellen aktivt sedan 2004 och i samband med att jag  tillträdde mitt arbete som sjukhusdirektör fick jag den introducerad. Modellen ger oss möjlighet att följa patientens väg genom sjukvårdssystemet och är ett utmärkt verksamhetsstöd. Man kan t ex mycket enkelt se hur lång tid det tar från patienten får en tid för behandling fram till tills behandlingsstart, med andra ord ser vi lätt om vi klarar den nationella Vårdgarantin. Detta och mycket annat vi kan få fram gjorde att jag blev intresserad av att anamma modellen.

Läs mer...
 
Så används Flödesmodellen! Skriv ut E-post
Flödesmodellen används i många landsting! Läsa om hur man utvecklade IT-stöd för Flödesmodellen i Malfältens psykiatri; om hur landstinget i Blekinge presenterar data för sina verksamheter och om nyttan av Flödesmodellen i den skånska ögonsjukvården och i NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen (psykiatri). Dessa artiklar hittar du under Användning//Tillämpningar .
 
Patienters väg genom vården - exempel Skriv ut E-post
Det finns levande exempel att ta del av. Läs mer här !
 
Ett verktyg Skriv ut E-post
Flödesmodellen är ett verktyg för att styra och följa upp vårdens huvudprocesser, utvecklad i samverkan mellan landsting och regioner.

Modellen har använts för uppföljning av väntetider sedan 1996 och har därefter vidareutvecklats till en sammanhängande, nationell grundmodell och metod för att systematiskt fånga information om vårdflöden.

Webbplatsen www.flodesmodellen.se har som syfte att samla kunskap och erfarenhet kring vårdflöden för att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet. Det är också enkelt att ta del av information om Flödesmodellen för att förstå mer om den, vad den kan användas till, ta del av andra organisationer som använder modellen i sina verksamheter, se exempel på tillämpningar av modellen och få kontakt.