Bra vård ska bli bättre och mera tillgänglig!
VälkommenSyftet med denna webbplats är att samla kunskap och erfarenhet kring vårdflöden för att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet. Det är en mötesplats för alla som intresserar sig för hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar!

Här finns stimulerande och användbart material för dig som leder och utvecklar vården på olika nivåer. Konkreta anvisningar för dig som sysslar med sammanställning och inrapportering av data. Tips och exempel på hur data kan presenteras och användas. Webbplatsen främsta syfte är att bidra till en ökad kunskap om hur den svenska vården fungerar - och stimulera till att denna kunskap används för att förbättra den!
Tre huvudområden
Modellen - Flödesmodellen presenteras på olika sätt; kort och koncist, på bredden och djupet, med levande exempel och grafiska modeller. Här finns också material om annat processarbete, om vitsen med standarder och gemensamma beskrivningssätt.

Användningsområden - här beskrivs nyttan med en ökad kunskap om vad som görs i vården och olika konkreta arbeten som pågår, t ex med medicinska indikationer, vårdgarantin och väntetidsdatabasen, och exempel på hur data kan presenteras.

Hur gör man? - innehåller konkreta anvisningar för hur registrering och inrapportering ska gå till och specifikationer av data som bör fångas direkt vid källan.

Flödesmodellen Broschyr Flödesmodellen broschyr